جامعه مشورت مردم


موضوع : توجه به نیاز مخاطب

رهروان ولایت ـ تربیت، ضرورت جامعه‌ی امروز و همیشه‌ی تاریخ است. جامعه‌ی دارای تربیت، از خانواده، به عنوان کوچک ترین واحد شکل دهنده گرفته تا گستره‌ای به پهنای جغرافیای کره‌ی خاکی، کیفیتش با زمان بی‌تربیتی تفاوت از زمین تا آسمان است!
چگونه تربیت شویم و کنیم تا موفق باشد؟ با روشمند عمل کردن. این حقیقت است که در هر حوزه و علمی، روشمند عمل کردن دراری محاسن و خواصی می‌باشد؛ مثلا صرفه جویی در وقت، رسیدن به نتیجه، غناافزایی و ...
برای روش مند عمل کردن در حوزه‌ی تربیت و در نتیجه موفق شدن چگونه عمل کنیم؟
یک مرحله توجه به اصول تربیتی است. اصول تربیتی ماخوذه از فطرت، عقل و کارهای کارشناسانه و محققانه‌ی دانشمندان می‌تواند به ما ذهن بدهد، زبان بدهد و بستری را فراهم کند که در آن بستر و با توجه به این اصول و بر مبنای آنها بنای تربیتی را صحیح بسازیم.

اصل توجه به نیاز مخاطب، یک اصل تربیتی مهم
اصل توجه به مخاطب به عنوان یک اصل راهبردی در کار تربیت موفق، به شدت به کارمان می‌آید. بر اساس این اصل، چون انسان موجودی فقیر و نیازمند(به معنای فلسفی) است در نتیجه با نیازش زندگی می‌کند و با آنها و از طریقشان با دیگران تعامل برقرار می‌سازد. خاصیت روان شناختی این اصل (توجه به نیاز مخاطب) و برطرف سازی آن، اطاعت و اعتماد مخاطب به کنشگر است.
توضیح آن که بر اساس هرم مَزلو، انسان دارای طبقاتی از نیازهاست که پایه‌ای ترینش نیازهای زیستی (آن دسته از نیازها که زیست ما وابسته به آنهاست) است. در طبقات بعد نیاز به امنیت، محبت، احترام، خودشکوفایی و یادگیری است. حال در هر طبقه مخاطبی که نیازمند به توجه و برطرف سازی آن نیاز است، با برطرف سازی‌اش خود را در ارتباط با برطرف کننده، دارای یک حالت از تشکر و انقیاد می‌یابد.
در کار تربیت نکته‌ی مهم این است که به نیازها توجه شود و برآورده شود تا مخاطب اعتماد و انقیاد حاصل کند. امروزه یکی از شگردها و ترفندهای ارباب جراید و رسانه، حوزه‌ی سیاست، اقتصاد، فرهنگ و ... با توجه به این اصل، تولید یک نیاز کاذب در مخاطب و برطرف سازی‌اش می‌باشد تا از این طریق به هدفشان دست یابند.
در حوزه ی امنیت، امنیت دیداری، شنیداری و خلاصه هر چه که امنیت بخش حوزه‌ی جسم و روان مخاطب است، بستر مناسبی را برای کار تربیت ایجاد می‌کند.
ما به عنوان کنشگران در عرصه ی تربیت بایستی از سر و وضعمان گرفته که چه رنگ لباسی پوشیدیم و چه لحن و صدایی را برای ارتباط برگزیدیم گرفته و خلاصه هر رفتارمان را بایستی در نظر بگیریم که آیا چه منفعت و یا زیانی را متوجه امنیت جسم و روان مخاطبمان می‌کند. خوب بایستی به گفتار و کردارمان و حتی افکارمان بی‌اندیشیم و توجه کنیم.
مادری که کودکش را با تهدید می‌خواهد تربیت کند بایستی بداند که شاید نتیجه‌ی این رفتار عکس باشد. در ارتباط زناشویی و بین زن و شوهر و در جامعه و خلاصه همه جا باید فعالین حوزه‌ی تربیت از تهدید اجتناب کنند چراکه تهدید مساوی است با برهم خوردن امنیت و آرامش روان، و محصول آن تن ندادن به کار تربیتی است.

طبقه بندی: استاد مهیار، 
برچسب ها: توجه به نیاز مخاطب، نیاز شناسی، مخاطب شناسی،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نماز مادر بچه حجاب


موضوع : شیوه ی دعوت به نماز

رهروان ولایت ـ در باب تربیت و روش‌ها و تکنیک‌های تربیت، مباحثی بیان شد. این که بایستی برای موفقیت در کار تربیت و انتقال مفاهیم، مخاطب شناسی کنیم. و بیان شد این مخاطب شناسی با نیاز شناسی مخاطب، قابل حصول است. شناخت نیاز و پاسخ به نیاز، به شدت به کار تربیت می‌آید.

بعد از این مهم بایستی به اصول تربیتی در کار تربیت، و خصوصا برای کار مهم نماز خوان کردن کودکانمان توجه کنیم. اصولی مثل: شروع از خود، جامعیت، تدریج، تکامل و ...

اصول تربیتی در جریان تربیت به شدت به کار می‌آیند. هدف تربیت بدون اصول تربیت ابتر می‌ماند.

در هفت سال آغاز زندگی یکی از ویژگی‌های کودکان، تقلید محوریشان است. این ویژگی به شدت به کار تربیت می‌آید و اگر اشتباه کنیم و به آن توجه نداشته باشیم به شدت آسیب رسان است.

اصل تربیتی شروع از خود، مخصوصا در 7 سال آغازین، درست به دلیل همین ویژگی تقلید محوری اساسی است. پدر و مادری که می‌خواهد فرزند راست گو، قانون گرا، منظم و خلاصه واجد هر صفت خوب اخلاقی باشد بایستی به خود توجه و اهتمام ویژه‌ای داشته باشد. کودک از همه‌ی خوب و بد ما الگو برداری می‌کند. اگر می‌خواهیم کودکمان نماز هم بخواند خیلی خوب، پس اول خود نماز بخوانیم.

نمایش عظیم نماز، به شدت به کار نماز خوان کردن فرزندانمان می‌آید. اساسا انسان به واسطه‌ی بُعد روانی خود به شدت تحت تاثیر نمایش قرار دارد. به طور مثال به یک ورزش کم اهمیت و کم ارزش فوتبال بنگرید (بازی کردن با بازی دیدن خیلی متفاوت است). کودکانمان گاه هنوز اسامی اطرافیان و برخی از فامیل‌های نزدیک را خوب نمی‌دانند! اما نام تیم و بازیکن و تاریخ بازی و تمام اطلاعات!! کم ارزش دیگر در این زمینه را می‌دانند. می‌دانید چرا؟ می‌دانید چرا پای بازی فوتبال برخی گریه و زاری! می‌کنند؟ اصلا سکته می‌کنند و می‌میرند؟

بله یک پاسخ مهم این است: نمایش دروغین عظیم، از فوتبال

وقتی کودک با آب و تاب و از هر کوی و برزن و همه وقت از جام جهانی می‌شنود. وقتی می‌بیند که پدر مرخصی!! می‌گیرد تا سر وقت در پای رسانه فوتبال ببیند. وقتی می‌بیند و می‌شنود که در زمان مسابقه ترافیک شهر شلوغی چون تهران تا این حد کاهش می‌یابد، می‌گوید لابد خبری هست. حتما فوتبال هم عددیست!

مجریان، شبکه ها با داغ کردن، روزنامه‌ها و مردم و همه و همه به نمایش دروغین عظمت فوتبال می‌پردازند. خوب نتیجه ظاهرا منطقی‌اش می‌شود این که مجبوریم مدارس را هم به خاطر فوتبال زودتر تعطیل کنیم و امتحانات را جلو اندازیم!! و مدرسه‌ی فوتبال می‌شود آرزوی کودک و مادرو پدرش!

حال شما بفرمایید؛ اگر نماز را، راست گویی را، راست کرداری را، نظم را، قانون و اهتمام به آن را، خدمت به خلق را و خلاصه هر مفهوم ارزشمند و اخلاقی دیگر را به اندازه نیمی از نمایاندن عظمت کاذب فوتبال، عظیم نشان می‌دادیم، وضعمان این گونه بود؟

برخی راهکارهای نمایش عظیم نماز:
1- زینت: زینت لباس هنگام نماز - عطر زدن به هنگام نماز - شانه کردن موی سر و صورت به هنگام نماز
2- اول وقت خواندن نماز
3- اتاق یا جای مخصوص برای نماز قرار دادن. دست کم در همان جایی که نماز می‌خوانیم، آن سجاده و آن فرش و ... را محترم جلوه دهیم.

طبقه بندی: استاد مهیار، 
برچسب ها: چه جوری بچم رو نماز خون کنم، روش نماز خوان کردن فرزند، شیوه ی دعوت به نماز، روش راغب کردن به نماز، علاقه مند کردن به نماز،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
برطرف کردن نیاز


موضوع : برطرف کردن نیاز


رهروان ولایت ـ کار تربیت، کار خطیری است که بایستی روشمند و با اسلوب و شیوه‌ی صحیح صورت پذیرد.

یک شیوه، شیوه‌ی صحیح انتقال دادن مفاهیم ارزشمند است. برای رسیدن به این مهم بایستی مخاطب را شناخت. اصولا برای ارتباط گیری بایستی مخاطب را شناخت.

اما چگونه مخاطب را بشناسیم؟ با شناخت نیازش.

به هر روی هر مخاطبی به اقتضای انسان بودن نیازمند است و این بخشی از هویتش است. حالا این شناخت نیاز چه خاصیتی دارد؟
اصل تربیتی می‌گوید برای آن که مخاطب با تو ارتباط گرفته و تحت تاثیر و اطاعتت باشد نیازش را مرتفع کن.

امروزه در عالم رسانه، سیاست و اقتصاد و ... خیلی‌ها اصلا با توجه و استفاده از همین اصل و به کارگیری آن، به اهداف گاه پلیدشان در دنیا نایل می‌شوند. به داستانی که در مورد معاویه و محبتش به کودکان(دادن بچه بره) نقل شده توجه کنید. او برای تثبیت موقعیتش، با ترفند به این رفتار دست می‌زند.

کافیست که نیازی را در مخاطبی بشناسی و برآورده کنی. اصلا برخی ابتدا یک نیاز کاذب را در مخاطب ایجاد، و بعد هم آن را برآورده و مخاطب را جلب خود می‌کنند و بعد حمایتش را اخذ می‌کنند.

نیازها سطوحی دارد که بایستی به درستی شناخت و بدانها پاسخ داد تا به هدف رسید.

اول، نیازهای زیستی بیان شده است. نیاز به خوردن، آشامیدن و ...

بعد امنیت (آرامش)، محبت و احترام و شان اجتماعی.

و ...


طبقه بندی: استاد مهیار، 
برچسب ها: روش تاثیرگزاری، مخاطب شناسی، محبت کردن، با محبت خارها گل میشود،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
تنبیه دعوا معلم تربیت


موضوع : تنبیه؛ چرا، چگونه و به چه علت

رهروان ولایت ـ تنبیه، از روش های تربیتی است که در جای خودش می‌تواند روشی بازدارنده و گاهی اصلاحی باشد.
تنبیه از ریشه‌ی «نُبه» به معنی بیدارشدن از خواب، گرفته شده است و در لغت به معنی بیدار کردن، واقف گردانیدن بر چیزی و آگاه کردن، آمده است.
اصطلاحا: مواجه سازی (رویارویی) متربی خطاکار با یک تجربه‌ی ناخوشایند به منظور آگاه ساختن وی از پیامد رفتار نامطلوب خود و جلوگیری از تکرار آن است. [1]

مکانیسم (سازو کار) تاثیر تنبیه چیست؟ گفته شده که انسان دارای حب ذات (علاقه ی به خود) است و این علاقه مبنای تمام رفتار اوست. بر اساس همین میل و علاقه است که کارهایی می‌کند و کارهایی را ترک می‌کند. تنبیه با درگیر شدن با این میل -با توجه به تعریف اصطلاحی (مواجه سازی متربی با امر ناخوشایند)- کار اصلاحی را انجام می‌دهد.

قلمرو کاربرد تنبیه: تنبیه از روش‌هایی است که تمامی مراحل رشد انسان را شامل می‌شود و در پهنای عمر انسان کاربرد دارد چراکه محدودیت‌ها و ضعف‌هایی که باعث خطای انسان می‌شود همیشه با انسان هست در نتیجه تنبیه هم که نقش اصلاح‌گری دارد همیشه کاربرد دارد.

انواع تنبیه: 1- عاطفی که بر روان اثر می‌گذارد و مستقیم به جسم کار ندارد. 2- جسمی، که مستقیم بر جسم اثر می‌گذارد.

مراحل کاربرد تنبیه
1- تغافل: گام اول در اجرای روش تنبیه، تغافل است. مربی در این مرحله خطا را نادیده می‌گیرد؛ زیرا حرمت متربی حفظ می‌شود و از سویی قدر و منزلت مربی هم حفظ می‌گردد.
2- تغییر در چهره: اگر تغافل موثر نشد تنبیه با نگاه پیش می‌آید.
3- تنبیه با کنایه: تذکر غیر مستقیم و در قالب کنایه می‌تواند تاثیر گذار باشد چراکه زبان اشاره گویاتر از تصریح است.
4-تذکر مستقیم و غیر علنی: در این مرحله در خلوت و به دور از چشم دیگران متربی را مورد خطاب، و خطایش را متذکر می‌شویم.
5- تهدید: در این مرحله متربی را از عاقبت بد رفتارش و پیامدهای آن آگاه می‌کنیم.
6- محروم سازی: به معنای سلب نعمت است. در این مرحله فرد خطاکار از یک شیء مادی و یا معنوی محروم می‌شود. شدید ترین نوع محرومیت، محرومیت گروهی و طرد اجتماعی است که شاید کاملترین نوع هم باشد.
7- توبیخ و سرزنش
8-تنبیه بدنی؛ این مرحله آخرین مرحله در تنبیه است که با شرایطی می‌توان از آن بهره برد.

ادامه مباحث ان شاءالله در جلسات بعد.

---------------------------------------------------

پی‌نوشت:
[1] روشهای آسیب زا در تربیت از منظر اسلامی، محمد رضا قائمی مقدم، ص 137


طبقه بندی: استاد مهیار، 
برچسب ها: تنبیه کردن، آیا تنبیه کردن خوب هست، معنای تنبیه، روش تنبیه، آیا تنبیه مجاز هست، مراحل تنبیه،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
فکر وجدان اندیشه


موضوع : روش مواجهه با وجدان


رهروان ولایت ـ یکی از شیوه‌های تربیتی در راستای عملیاتی ساختن بحث تذکر، روش مواجهه با وجدان است.

وجدان را دریافت و درک درونی می‌نامیم. شاید همان نفس لوامه‌ی قرانی باشد. به قول آن شاعر: «در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست».

وجدان همان حاکم درونی است که به بررسی اعمال انسانی و صدور حکم می‌پردازد.

برای تحقّق این شیوه، مربی بایستی با توجه به فطرت و ارتکازات شخص دانش‌پژوه و بیان استدلال و یا نکاتی ناظر به همان فطریات و ارتکازات، شخص را درگیر خودش و دریافت‌های درونی‌اش سازد.

به طور مثال در کتاب خدا موردی داریم که قرآن کریم بر این اساس به خوبی کار تربیتی می‌کند. شخصی خدمت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و استخوان پوسیده‌ای را نشان حضرت داد و گفت یا رسول‌الله شما می‌گویی جهان دیگری هست و انسانها در آن جزای کارشان را می‌بینند؛ خوب این استخوان پوسیده که صاحبی داشته آخر چطور دوباره حیات می‌گیرد؟ چطور صاحب این استخوان که جز این استخوان چیزی از او نمانده زنده می‌شود و جزای کارش را می‌بیند. قرآن کریم با مواجه ساختن آن شخص و در حقیقت همه‌ی ما با وجدان هایمان می‌فرماید: «ببینم اول این استخوان چه بود؟ اصلا بود؟ چطور حیات و زندگی یافت؟ همانی که بار اول این استخوان را زنده کرد همان، دوباره هم قدرت دارد تا این بار لا اقل از استخوان پوسیده زنده سازد!» [1]


ببینید این یک شیوه‌ی مواجهه با وجدان و از طریق یک استدلال و سوال و جواب ساده هست. شخص در این روش با روبرو شدن با دریافت‌ها و معلومات و باورهای درونی‌اش، متنبه شده و تربیت می‌شود.

خیلی وقتها لازم نیست فرزندمان و یا آن دیگری را خیلی پیچیده تربیت کنیم. کافیست تا منطقی و صادقانه و با مواجه سازی با دریافت‌های درونی‌اش تربیت کنیم. اگر ممکن است اشتباهی را مرتکب شود می‌توان بر اساس درونیاتش او را با خودش روبرو کرد تا با قضاوت و در محکمه‌ی خودش رأی صادر کند.

--------------------------------------------------

پی‌نوشت:

[1] وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسی‏َ خَلْقَهُ قَالَ مَن یحْی الْعِظَامَ وَ هِی رَمِیمٌ؛ قُلْ یحُْییهَا الَّذِی أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّه  وَ هُوَ بِکلُ‏ِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ «آیه 78 و 79 سوره یس»


طبقه بندی: استاد مهیار، 
برچسب ها: روش مواجهه با وجدان، روش تربیتی در قرآن، نقش وجدان در فهم مطالب،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
  • تعداد کل صفحات : 17  صفحات :
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو